Promovarea Tehnologiilor Inofensive Mediului si Investitiilor

 Programul National de Producere mai Pura (NCPP) acorda sprijin la transferarea Tehnologiilor Inofensive Mediului (EST) si investitiilor in acest gen de tehnologii. Activitatile specifice pot include: stabilirea indicatorilor comparativi (benchmarking), identificarea tehnologiilor; evaluarea lacunelor/lipsurilor tehnologice; monitorizarea si evaluarea; intocmirea propunerilor investitionale si planurilor de afaceri.